Ankara Cebeci Millet Bahçesi, üç zonlu olarak tasarlanmıştır. Doğu-batı ekseninde, Birleştirici-Dağıtıcı özellikte ve aktif kullanımları içeren Kültürel Omurga, Güneyde Çayır, Su ve Koruluk alanları içeren Pasif Nitelikli Bahçe,-Kuzeyde Tematik Bahçelerin ve bitki parterlerinin yer aldığı Aktif Nitelikli Bahçe alanlarıdır. Alanda, yer altında olmak üzere 2 bodrum katta toplam 640 araçlık otopark yapısına yer verilmiştir. Su kullanım dengesini sağlamaya yönelik çim alanlar sınırlı miktarda ve genelde omurga üzerinde kullanılmıştır. Mevcutta az sayıda bulunan ağaçlar ise korunmuştur. Yakın çevrenin mimari özellikleri ve diğer sosyolojik faktörler ile doğaya ve çevresine saygılı ve bütünlükçü olan bir tasarımdır.