Mevcut durumda yerel hafızalarda yer etmiş ancak zaman içerisinde tahrip olmuş ve ihtiyaca cevap veremez hale gelmiş Kızlar Tepesi Parkı, alan içerisinde yer alan itfaiye vb. kullanımların kaldırılarak yeniden ele alınmış ve çağdaş tasarım anlayışıyla özgün peyzaj tasarımları yapılmıştır. Park alanı ile birlikte yakın çevresinde yer alan cadde ve sokaklar da yeniden tasarlanarak, bütüncül planlama yapılmıştır. Alan geneli restoran, kafe, sosyal tesis, idare ve çeşitli servis üniteleri, 750 kişi kapasiteli amfi tiyatro, 3.300m² gölet ve su sporları, macera parkı, çocuk oyun merkezi, açık spor merkezi ve rekreatif kullanımlara yer verilmiştir. Kent bütününe hizmet edecek özgün kentsel donatı ve peyzaj ögelerine yer verilmiş, çağdaş bir kent bölgesi oluşturulmuştur.