Büyükçekmece Mimar Sinan Sahilinin yaklaşık 1 km lik bölümünde, kıyı bütünlüğü gözetilerek kamusal kullanımlar yeniden tariflenmiştir. Kıyı planında yer alan 4 adet meydanın yeni konsept ile mekansal ilişkileri yeniden kurulmuş, bu doğrultuda tematik işlevler verilmiş, sanat kavramının alt açılımları meydan kullanımlarına yüklenmiştir. Performans meydan, Resim meydan, Anıt meydan ve Edebiyat meydan açılımlarıyla özgün anıtsal tasarımlar yapılmış, kıyı-meydan-park kullanımları mevcut yönetmelikler doğrultusunda oluşturulmuştur. Alan geneli çeşitli simgesel anıtlar, rekreatif üniteler ve kıyı kullanımlarına yönelik rekreasyon alanları, çağdaş ve yenilikçi tasarım anlayışıyla özgün tasarımlar yapılmıştır.